Terug naar locaties

Woonvorm Silverenberg

Gegevens

Omschrijving

In Eindhoven kunnen mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel ) of een lichamelijke beperking terecht bij SWZ op 3 woonlocaties: in appartementen in de Palladiostraat, de Tonnaerstraat en de Silverenberg. Cliënten maken daarbij overdag vaak ook gebruik van het activiteitencentrum van SWZ (AC Eindhoven), dat is gevestigd op de begane grond van woonvorm Palladiostraat. De woonlocaties Palladiostraat en de Tonnaerstraat werken samen en hun medewerkers vormen samen één team. De cliënten wonen veelal zelfstandig, en hebben begeleiding en adl zorg nodig. Elke cliënt kent een individuele vraag. Samen met de cliënt bouw je actief aan zijn sociale netwerk, vrijetijdsbesteding of geef je mede invulling aan zijn werkmogelijkheden. Omdat de locaties dichtbij elkaar liggen, is het een handige combinatie van werklocaties, en bovendien zijn er qua diensttijden ook interessante combinaties mogelijk. Een uitgelezen kans om je ervaring en vakkennis uit te breiden of je te specialiseren.